Obračun ogrevanja


V našem podjetju pripravljamo tudi obračun ogrevanja na podlagi odčitkov delilnikov in kalorimetrov.
Uporabljamo delilnike, kalorimetre in vodomere priznanega Švicarskega proizvajalca. Števce lahko popisujemo katerikoli dan v mesecu, poročila so objavljena na našem iiPortalu.