UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN


Podjetje Heker d.o.o. je družinsko podjetje ustanovljeno leta 1992. Za dejavnost upravljanja je usposobljeno in registrirano v skladu z veljavnimi predpisi. V upravljanju imamo stanovanjske ter poslovne objekte v Ljubljani, Domžalah, Kamniku in okolici (več kot 1500 stanovanjsko-poslovnih enot – glej reference).

Kadri

Na področju upravljanja nepremičnin imamo štiri stalno zaposlene, po pogodbi pa imamo zaposlene še vzdrževalce objektov in strojnike centralnega ogrevanja.

Izobraževanje

Zavedamo se, da upravljanje z nepremičninami zahteva določeno organiziranost, sredstva, predvsem pa znanje, zato veliko vlagamo v nove tehnologije, opremo in izobraževanje.
Poleg visoke izobrazbe, znanja gradbeništva in računovodstva, ki sta pogoj za kvalitetno upravljanje z objekti, se izobražujemo tudi na vseh ostalih področjih, ki so povezana z upravljanjem objektov. Imamo strokovni izpit iz varstva pri delu, požarnega varstva, vodenja energetskih naprav, izdelani diplomski deli Upravljanje večstanovanjskih hiš v RS in Vzdrževanje večstanovanjskih stavb v skopu upravljanja.

Računovodstvo

Naše podjetje je mesto, kamor prihajajo in od koder odhajajo pomembni finančni tokovi. Tako pomembni finančni tokovi pa zahtevajo uporabo učinkovitega sistema beleženja in kontrole. Naš računovodski sistem zagotovlja hitro preverjanje ustreznosti prejetih plačil, za zamudnike pa organiziran sistem opominjanja v okviru procedure sporazumevanja preden se dosje preda pravnim organom, če je to potrebno. Naša računovodska služba je organizirana tako, da imamo vse podatke na enem mestu, kar omogoča takojšne vpoglede in poročila strankam.
Izpise posebnih položnic in računov izdelujemo v našem podjetju. Za ta namen imamo najmodernejšo opremo, ki nam omogoča kvalitetne izpise ter njihovo zlaganje in leplenje, tako da smo eden redkih, če ne edini upravnik, ki samostojno izvaja to storitev.

Vzdrževanje

Veliko pozornosti posvetimo vzdrževanju tehnične kvelitete nepremičninskega objekta. Zato imamo vsaj enega strokovnjaka, ki je zadolžen za stalno nadzorovanje tehnične kvalitete nepremičninskega objekta.
Še večjo kvaliteto vzdrževanja pa lahko lastnikom nepremičnin zagotavljamo, če se odločijo, da vzdrževanje in kontrole objektov izvajamo preko naših vzdrževalcev-hišnikov.
Poleg upravljanja stavb izvajamo tudi upravljanje toplotnih postaj in kotlovnic. Za bolj racionalno ogrevanje imamo tudi opremo za merjenje temperatur v stanovanjih, s katero se lahko bolj racionalno nastavi ogrevanje in lažje rešujemo reklamacije na temperaturo ogrevanja.
Preko naših vzdrževalcev in z našo opremo nudimo tudi urejanje okolice, čiščenje snega in manjša obrtniška dela.

Poročanje

Kot upravnik smo ob vsakem času pripravljeni predstaviti svoji stranki kompletno poročilo o preteklem in aktualnem stanju nepremičnine. Pripravljeni smo poročati o fizičnem stanju nepremičnine, o številčnem stanju najemnikov, o gibanju najemnin in stroškov in o vseh drugih informacijah povezanih z nepremičnino.
Uporabniki imajo možnost dostopa do skritih spletnih strani (geslo) svojega objekta, kjer dobijo še bolj natančne podatke o svojem objektu (pogodbe, hišni red, zapisniki sestankov, obvestila…….)

Odzivnost

Odzivnost je za kvalitetno upravljanje objektov zelo pomembna, saj lahko v primeru počasnega odzivanja nastanejo dodatni nepotrebni stroški in nezadovoljstvo strank.
Trudimo se, da nepredvidene nujne zadeve rečimo čim hitreje, zato je vedno nekdo dosegljiv v primeru nepredvidenih intervencij.
Za večjo osveščenost in odzivnost so namenjene tudi naše spletne strani, ki omogočajo uporabnikom podatke o našem podjetju, kontaktih in na splošno o svojem objektu.

Zavarovanje

Pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. imamo zavarovano odgovornost iz dejavnosti in čiste premoženjske škode.


Kot upravitelj z nepremičninami delujemo v posebno občutljivem področju človeške eksistence. Naša vloga je, da zadovoljujemo predvsem sledečo bistveno potrebo človeka: stanovati, kar pomeni pomembno socialno odgovornost.